Til private

Sådan kan jeg hjælpe jer som familie og par


Nogle gange er familielivet ikke blevet som vi havde drømt om. Vi kan opleve os fastlåste i vores relationer, vi trives ikke selv, har udfordringer i parforfholdet eller vores børn har det svært. Der er brug for hjælp til at skabe forandringer og få øje på nye perspektiver og muligheder.


Det er min erfaring, at mange par eller familier føler sig godt hjulpet videre inden for 3-5 samtaler. Et samtaleforløb behøver derfor ikke at være langvarigt. Mange finder ud af selv at komme videre, når de har fået hjælp til at finde den rigtige retning, fået hjælp til at tale bedre sammen, eller fået "værktøjer" til at kunne klare hverdagens udfordringer bedre.SAMTALER

PAR/FORÆLDRE OG INDIVIDUELT


FAMILIETERAPI


KONFLIKTMÆGLING

SKILSMISSESAMTALER


Samtaler par/forældre eller individuelt

Vi bekymrer os som forældre om vores børn, hvis de ikke trives eller har en adfærd, som vi ikke ved, hvordan vi skal imødekomme. Manglende trivsel hos vores børn eller os selv som par eller individer kan ofte føre til konflikter og frustrationer. Nogle gange udvikler vi ubevidst negative mønstre og måder at være sammen med hinanden på. Her kan jeg være med til at skabe forandringer, mere glæde og bedre samarbejde og trivsel.


Parterapi

Måske oplever I, at hverdagen har taget over, og at I har mange konflikter, og syntes at det er svært at få talt sammen og svært at mærke kærligheden mellem jer. Måske har I oplevet jer svigtet af hinanden eller er blevet i i tvivl om, hvorvidt I ønsker at blive sammen. Jeg kan hjælpe jer med at få talt sammen. Mange par kan ved at få hjælp til at se deres negative mønstre og få hjælp til at ændre dem, genfinde kærligheden til hinanden og styrke deres forhold.

Jeg kan skabe en tryg ramme, hvor I kan få talt sammen om det som er svært, og jeg kan hjælpe jer med at få øje på jeres fælles håb og ønsker, eller støtte jer i en proces videre enten sammen eller hver for sig.


Familieterapi

Det er min erfaring, at forandringer i en familie kan skabes ved at få hjælp til at tale sammen på nye måde, og at samtalerne kan føre til nye perspektiver og nye handlemuligheder. Når vi lytter til hinanden og opnår nye forståelser, så finder vi nye muligheder. Teorier om forandring peger på, at familiesystemet har brug for en “tilpas forstyrrelse” ude fra for at kunne skabe de ønskede forandringer. I mit arbejde med familier ser jeg mig selv som denne “forstyrrelse”, der hjælper den enkelte familie med at komme videre og skabe det familieliv de selv ønsker. Jeg arbejder ud fra jeres ønsker om det gode familieliv, og hjælper jer med at nå jeres mål og ønsker. Jeg kan hjælpe jer med at afdække værdierfamilieliv., og hjælpe jer til at overføre dem til hverdagen i forhold til opdragelse og familieliv.


Jeg kan hjælpe jer/jeres barn i forhold til at forebygge angst. Hvis jeres barn udviser ænsgtelig adfærd og begynder at trække sig fra almindelige hverdagssituationer og sociale relationer, og I som forældre har brug for hjælp til at tackle det og støtte jeres barn til en bedre trivsel, så er der ofte behov for hjælp udefra.

Jeg arbejder med tanker, følelser og adfærd og er inspireret af den kognitive behandling for angst, Cool Kids.


Konfliktmægling og skilsmissesamtaler

Konflikter er almindelige, og alle mennesker oplever konflikter gennem livet. Konflikter kan åbne op for nye muligheder, men kan også blive fastlåste og begrænse os, og nogle gange være direkte skadelige for os selv eller vores børn. I konfliktmæglingen hjælper jeg parterne med at “se bagom konflikten” og skabe viden og forståelser for hinandens følelser, basale behov og ønsker.  Målet er ikke nødvendigvis at blive enige om alt, men at fastholde kontakt og kommunikation mellem parterne i konflikten. Jeg hjælper parterne med at få talt sammen og selv tage ansvar for nye aftaler, som hjælper dem ud af konflikterne til gavn for børnene og dem selv.

Jeg kan hjælpe forældre med at bevare fokus på barnets bedste på trods af skilsmisse og konflikter.


I familier hvor parterne i en konflikt ikke kan bringes sammen pga. konfliktens omfang, der kan jeg hjælpe ved at tale med parterne hver for sig og starte med individuelle samtaler før der etableres grundlag for et fælles møde.


DET SIGER FAMILIERNE


"Vi er blevet bedre til at tale sammen og har færre skænderier"


"Vi er blevet bedre til at forstå vores barn og hun (vores datter) virker gladere""Min mand og jeg er blevet bedre til at tale sammen og være mere fælles om familielivet"


"Før var weekenderne med familien hårde at komme igennem og nu er hjemmet blevet et rart sted at være, og vi kan finde ud af at være sammen, men også at trække os og få lidt alenetid hver i sær uden at det skaber konflikter"


"Vi er blevet bedre til at lytte til hinanden"


"Jeg er blevet bedre til at handle ud fra mine ønsker i stedet for min frygt og mine tidligere negative oplevelser"

Kontakt mig for en uforpligtende snak.  Eventuelle samtaler foregår i Espergærde eller hjemme hos jer. Jeg kan også tilbyde telefonisk konsultation.


Da jeg har fast arbejde i dagtimerne, så kan jeg primært bookes til samtaler unden for alm. arbejdstid fx. eftermiddage, aftener og weekender.


HVAD KOSTER DET


Prisen for konfliktmægling afhænger af hvor mange der deltager og om vi skal være en eller to mæglere til stede. Man afsætter ofte 3-5 timer til selve konfliktmæglingen, og der ud over kan aftales møder før og efter.

Ring gerne for at høre nærmere ang. pris.


Afbud skal meldes 24 timer før, da der ellers faktureres for aftalen. Jeg fakturerer for kørsel jf. statens høje kørselstaks. Priserne er incl. moms.


Pris pr. timeIndividuelle samtaler 500kr.

Parterapi 750kr.

Familieterapi 850kr.