Om Nana Jannerup

KORT OVERBLIK


ERFARING

Jeg er uddannet socialrådgiver og har mere end 18 års erfaring i at rådgive og hjælpe børnefamilier.


Jeg har primært arbejdet i kommunerne med familier, børn og unge, som har haft brug for hjælp.


Jeg har arbejdet som socialrådgiver og familieterapeut.


Jeg har arbejdet som faglig koordinator af et team bestående af rådgivere, familie-behandlere og psykologer.


Jeg har erfaring som social mentor for unge/voksne mellem 18 - 30 år, der skal have personlig støtte for at komme i arbejde eller uddannelse. 


Jeg har arbejdet med forældresamtaler og parsamtaler. Her har jeg hjulpet med både udfordringer mellem de voksne og med udfordringer i forhold til forældreskabet.


Jeg har arbejdet med faglig ledelse med fokus på sparring til medarbejderne, oplæring af nye medarbejdere, samt udvikling af nye metoder og arbejdsgange.

Senest har jeg arbejdet med at udvikle et øget fokus på både faglighed og økonomi.


Jeg arbejder med parforhold og kommunikation og trivsel i forholdet. Det gør jeg gennem PREP kurser for par og gennem mere terapeutiske parsamtaler.


Jeg er tilknyttet en døgninstitution, hvor jeg fungerer som SoS konsulent, og arbejder med at styrke fokus på den enkelte unges ressourcer, vanskeligheder og behandlings behov. Min funktion indeholder også supervision til medarbejderne, da det "fagligt personlige" er en del af at "se på egen praksis" og lykkes med kerneopgaven. 


Marts 2019 er jeg startet som psykoterapeut og socialrådgiver i psykiatrien og arbejder med mennesker med personlighedsforstyrelser. Jeg udfører individuel- og gruppeterapi og har derudover fokus på inddragelse af pårørende og afholder familie- og børnesamtaler.


Om Nana Jannerup


 

UDDANNELSE

2021 - Gennemført uddannelse og opnået praksis erfaring med familieinterventionen Family Talk, der arbejder med fokus på  forebyggelse af psykiske vanskeligheder hos børn i familier, hvor en voksen i familien er i behandling i psykiatrien. Fokus på at støtte familierne til at kunne tale sammen om det som er svært/relevant i deres familie. 


2020- Afsluttet 1 årig uddannelse i mentaliseringsbaseret terapi


2018 - Uddannelse som PREP leder v. Center for Familieudvikling i København


2016 - Uddannelse i konfliktmægling v. Diapraksis i Hillerød


2015 - 2 årig diplomuddannelse i familieterapi på Metropol


2015 - Intern gruppeleder uddannelse v. Ingelise Nordenhof


2015 - Intern uddannelse i flerfamiliebehandling v. Bodil Burian


2014 - Intern uddannelse i 'Signs Of Safety' som socialfaglig metode v. Solution Focus


2000 - Uddannelse som socialrådgiver på Den Sociale HøjskoleKORTERE KURSUS- OG UDDANNELSES FORLØB

- Mentaliseringsbaseret behandling v. Magereta Brodén


- "Minding the baby", mentaliseringsbaseret behandling, del af projekt om samarbejdet mellem kommunerne i regionen og hospitalerne vedr. tidlig indsats for særligt udsatte gravide og spædbørn


- Kursus i samtaler med børn


METODER

Jeg arbejder primært ud fra en grundlæggende systemisk og løsningsfokuseret forståelsesramme. Det betyder at jeg ser og forstår det enkelte menneske som en del af familiesystemet, og jeg vil derfor altid inddrage hele familien i samtalerne, enten ved at de er tilstede, eller ved at deres perspektiver og forståelser bringes ind i samtalerne. Jeg har i mine samtaler fokus på ønsker om fremtiden, da det er i ønskerne og vores håb, at mulighederne for forandringer og nye veje ligger. Det er min erfaring, at nogle gange skal vi i samtalen bruge mere tid på at udforske og tale om følelser og behov for at åbne op for nye forståelser af hinanden, og at dette er nødvendigt før samtalerne kan begynde at have fokus på den ønskede fremtid.  Derudover så arbejder jeg med mentalisering, som gennemgående element i mine samtaler. Det betyder at jeg er optaget af, hvordan familiemedlemmerne hver i sær forstår og tænker om sig selv og hinanden.  Når mennesker hjælpes til at forstå hinanden på nye måder, så åbner det op for nye muligheder for handlinger. Tanker, følelser og handlinger hænger sammen, og derfor kan nye tanker og forståelser skabe store forandringer i vores daglige liv.

 

Jeg arbejder ofte med det visuelle som støtte for samtalerne, så jeg benytter mig ofte af at skrive særlige betydningsfulde ord eller temaer på tavlen. Det hjælper til at afklare om jeg har forstået familien korrekt og i fællesskab sikre os, at vi taler om det som er betydningsfuldt og meningsgivende for familien.